POLİTİKAMIZ

FRANCHISING
İNSAN KAYNAKLARI
Görüş ve Önerileriniz

BAYDÖNER

BAYDÖNER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) POLİTİKASI

Baydöner KSS Politikası, değerlerimiz ve grubumuzun kültürel unsurları ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini belirler. Konunun grubumuz için önemini ve önceliğini vurgular.

Baydöner grubu, temel ve yönetsel değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Temel ve yönetsel değerlerimiz; yenilikçilik, usta-çırak ilişkisi, sürdürülebilir ,kaliteli hizmet ve ürün, çalışana ve emeğe değer, samimiyet, ekip olmak, adalet ve güvene dayanır. Yöneticilerimiz çalışanın gelişimine ve onur eşitliğine önem veren liderlerdir.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz ise bu değerlerden hareketle şunlardır:

KSS’yi; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik olarak görürüz.
KSS projelerimizi Yönetim Kurulu düzeyinde ele alır, tasarlar ve sürecini izleriz.
İK politikalarımızı da, çalışanlarımıza yönelik, sürdürülebilir bir KSS olarak ele alırız.
İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp, çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini ürüne ve yeni iş fırsatlarına dönüştürmek için oluşturulan AR-GE ve iş geliştirme ekiplerinin çalışmalarını teşvik eder, uygulamaya alınmasını önemseriz.
KSS projelerimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseriz.
KSS’nin sonuçlarını ölçer ve ona göre sürekli geliştiririz.
Grubumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının yaşatılmasından başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.


Bu politika, Baydöner grubunun tüm çalışanları, hissedarları ve diğer tüm paydaşları ile birlikte daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir kurumlar ve ekosistemler için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdü olarak hazırlanmıştır.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK POLİTİKASI

Kurum Kültürümüzün en önemli unsurlarından biri şeffaf ve çalışanlara, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza karşı hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemektir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik politikamızın bir parçası olarak esas aldığımız ilkelerimiz şöyledir;

İç denetim kontrol listeleriyle süreçleri izleriz.
Yönetime sürekli bilgi sağlayan gerçek zamanlı dijital bir raporlama sistemi kurarız.
Kilit pozisyonları belirleriz ve onların eğitim/gelişmelerini izleriz,
Üst yöneticilere erişimin yollarını netleştiririz ve kurum içinde ilan ederiz.
Yetkilerin tam olarak kullanılmasını ve alınan kararların sonuçlarını izleriz.
Ayrı ayrı, müşteri ve çalışanların şikayetlerinin sonuçlarının iyileştirme göstergeleri izleriz.
Geri bildirimlerimiz için süre sınırları koyarız ve uymaya çalışırız
Dolandırıcılık (fraude) karşıtı yazılımlar (robo sistemler) geliştiririz
Bilgi ve belgelerin arşivini tutarız.
Raporlama sistemimizin güvenilirliğini ölçeriz.